Višja strokovna šola Slovensko  English  
Kliknite za več informacij.

Cenik

CENIK ŠOLNIN IN PRISPEVKOV

VIŠJEŠOLSKE DEJAVNOSTI

z veljavnostjo 01. 07. 2013

A

REDNI ŠTUDIJ

EUR

a)

Vpisnina

 

 

 • v 1. letnik – plačilo ob vpisu

30,00

 

 • za ponavljanje ali ponovni vpis v 1. letnik – plačilo ob vpisu

20,00

 

 • v 2. letnik – plačilo ob vpisu

20,00

 

 • za ponavljanje ali ponovni vpis v 2. letnik – plačilo ob vpisu

20,00

b)

Izpiti

 

 

 • četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov pri istem predmetu

40,00

 

 • prvo, drugo, tretje opravljanje izpitov za osebe brez statusa

20,00

 

 • četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov za osebe brez statusa

120,00

 

 • diplomski izpit za osebe brez statusa

30,00

c)

Potrdila

 

 

 • izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni

0,00

 

 • druga potrdila na zahtevo za osebe brez statusa

5,00

d)

Ostalo

 

 

 • dvojnik študentske izkaznice z nalepko

7,00

 

 • zdravniški pregledi

po dejanskih stroških

 

 • terenske vaje in strokovne ekskurzije

po dejanskih stroških

 

 • laboratorijske in seminarske vaje za osebe brez statusa za 1 predmet

40,00

 

 • organizacija PRI za osebe brez statusa

40,00

 

B

IZREDNI ŠTUDIJ

EUR

a)

ŠOLNINA za programe informatika, elektroenergetika, mehatronika in varovanje

 

 

1. CIKEL – prvo študijsko leto v celoti

1.492,00

 

ali po obrokih:

 

 

 1. o1. obrok – plačilo ob vpisu (vključena vpisnina)

380,00

 

 1. o2. obrok – rok plačila: 1. december

278,00

 

 1. o3. obrok – rok plačila: 1. februar

278,00

 

 1. o4. obrok – rok plačila: 1. april

278,00

 

 1. o5. obrok – rok plačila: 1. junij

278,00

 

2. CIKEL – drugo študijsko leto v celoti

1.492,00

 

ali po obrokih:

 

 

 1. o1. obrok – plačilo ob vpisu (vključena vpisnina)

380,00

 

 1. o2. obrok – rok plačila: 1. december

278,00

 

 1. o3. obrok – rok plačila: 1. februar

278,00

 

 1. o4. obrok – rok plačila: 1. april

278,00

 

 1. o5. obrok – rok plačila: 1. junij

278,00

 

3. CIKEL – tretje študijsko leto v celoti

746,00

 

ali po obrokih:

 

 

 1. o1. obrok – plačilo ob vpisu (vključena vpisnina)

380,00

 

 1. o2. obrok – rok plačila: 1. december

183,00

 

 1. o3. obrok – rok plačila: 1. februar

183,00

 

Skupaj

3.730,00

b)

ŠOLNINA za programe ekonomist, organizator socialne mreže, poslovni sekretar

 

 

1. CIKEL – prvo študijsko leto v celoti

1.492,00

 

ali po obrokih:

 

 

 1. o1. obrok – plačilo ob vpisu (vključena vpisnina)

380,00

 

 1. o2. obrok – rok plačila: 1. december

278,00

 

 1. o3. obrok – rok plačila: 1. februar

278,00

 

 1. o4. obrok – rok plačila: 1. april

278,00

 

 1. o5. obrok – rok plačila: 1. junij

278,00

 

2. CIKEL – drugo študijsko leto v celoti

1.380,00

 

ali po obrokih:

 

 

 1. o1. obrok – plačilo ob vpisu (vključena vpisnina)

380,00

 

 1. o2. obrok – rok plačila: 1. december

250,00

 

 1. o3. obrok – rok plačila: 1. februar

250,00

 

 1. o4. obrok – rok plačila: 1. april

250,00

 

 1. o5. obrok – rok plačila: 1. junij

250,00

 

3. CIKEL – tretje študijsko leto v celoti

680,00

 

ali po obrokih:

 

 

 1. o1. obrok – plačilo ob vpisu (vključena vpisnina)

380,00

 

 1. o2. obrok – rok plačila: 1. december

150,00

 

 1. o3. obrok – rok plačila: 1. februar

150,00

 

Skupaj

3.552,00

c)

Ostali vpisi

 

 

 • evidenčni vpis

110,00

 

 • ponovni vpis

391,00

č)

Izpiti

 

 

 • tretje in vsako nadaljnje opravljanje izpitov (prvi in drugi izpit sta vključena v ceno šolnine)

40,00

 

 • prvo in drugo opravljanje izpitov za osebe brez statusa

20,00

 

 • tretje in vsako nadaljnje opravljanje izpitov za osebe brez statusa

120,00

 

 • diplomski izpit

352,00

d)

Potrdila

 

 

 • izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni

0,00

 

 • druga potrdila na zahtevo za osebe brez statusa

5,00

e)

Ostalo

 

 

 • dvojnik študentske izkaznice z nalepko

7,00

 

 • zdravniški pregledi

po dejanskih stroških

 

 • terenske vaje in strokovne ekskurzije

po dejanskih stroških

 

 • laboratorijske in seminarske vaje za osebe brez statusa za 1 predmet

40,00

 

 • organizacija PRI za osebe brez statusa

40,00

 

 • vrednost priznane kreditne točke s sklepom študijske komisije za programe elektroenergetika, informatika, mehatronika, varovanje

29,57

 

 • vrednost priznane kreditne točke s sklepom študijske komisije za programe ekonomist, organizator socialne mreže, poslovni sekretar

22,09

 

Šolnina, evidenčni vpis, ostali vpisi, diplomski izpit, opravljanje vaj in drugo lahko poravna organizacija oz. gospodarska družba na podlagi podpisane izjave, naročilnice oz. odločbe z možnostjo plačila v celotnem znesku, polovičnem znesku ali po obrokih.

 

Na podlagi vloge študenta ter sklepa študijske komisije se lahko vrednost šolnine zmanjša za vrednost priznane kreditne točke.

 

Cenik je usklajen s Pravilnikom o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (UL RS št. 21/2011) in je bil sprejet na seji Sveta zavoda ŠC Kranj dne, 12. 06. 2013.

 

 

Višja strokovna šola
Šolski center Kranj

Kidričeva cesta 55
4000 Kranj

tel.: (04) 280 40 42

uradne ure

safe si logo

Vzgojno izobraževalni zavod z družbenoodgovorno vizijo

Slovenska mreža prostovoljskih organizacij

simbioza

Spoštovani obiskovalec. Naša spletna stran uporablja piškotke. Pravno obvestilo

Sprejemam piškotke.

Pravno obvestilo