Višja strokovna šola Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, T.: 04 280 40 42, info@sckr.si
 

V študijskem letu 2015/2016 bomo na Višji strokovni šoli Šolski center Kranj, izvajali naslednje višješolske študijske programe:

PROGRAM skupna vpisna mesta dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni
EKONOMIST 50 50 2 2
ELEKTROENERGETIKA 35 35 1 1
INFORMATIKA 60 70 2 2
MEHATRONIKA 60 70 2 2
ORGANIZATOR
SOCIALNE MREŽE
- 50 - 2
POSLOVNI SEKRETAR - 50 - 2
VAROVANJE 30 30 1 1

pdfRazpis za vpis v višje strokovno izobraževanje (pdf)

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno ali poklicno maturo oz. je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Več ...

 

 

CENIK ŠOLNIN IN PRISPEVKOV VIŠJEŠOLSKE DEJAVNOSTI

 

z veljavnostjo od 1. 11. 2014

 

A

REDNI ŠTUDIJ

EUR

a)

Vpisnina

 

 

·         v 1. letnik – plačilo ob vpisu

30,00

 

·         za ponavljanje ali ponovni vpis v 1. letnik – plačilo ob vpisu

20,00

 

·         v 2. letnik – plačilo ob vpisu

20,00

 

·         za ponavljanje ali ponovni vpis v 2. letnik – plačilo ob vpisu

20,00

b)

Izpiti

 

 

·         četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov pri istem predmetu

40,00

 

·         prvo, drugo, tretje opravljanje izpitov za osebe brez statusa

20,00

 

·         četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov za osebe brez statusa

120,00

 

·         diplomski izpit za osebe brez statusa

30,00

c)

Potrdila

 

 

·         izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni

0,00

 

·         druga potrdila na zahtevo za osebe brez statusa

5,00

č)

Ostalo

 

 

·         dvojnik diplome, dvojnik druge listine o uspešno končanem izobraževanju

10,00

 

·         dvojnik študentske izkaznice z nalepko

7,00

 

·         zdravniški pregledi

po dejanskih stroških

 

·         terenske vaje in strokovne ekskurzije

po dejanskih stroških

 

·         laboratorijske in seminarske vaje za osebe brez statusa za 1 predmet

40,00

 

·         Slovenščina za tujce posamezna stopnja

400,00

 

·         organizacija PRI za osebe brez statusa

40,00

 

 

 

B

IZREDNI ŠTUDIJ

EUR

a)

ŠOLNINA za programe informatika, elektroenergetika, mehatronika

 

 

1. CIKEL – prvo študijsko leto v celoti

1.492,00

 

ali po obrokih:

 

 

o    1. obrok – plačilo ob vpisu (vključena vpisnina 110,00 EUR)

380,00

 

o    2. obrok –  rok plačila: 1. december

278,00

 

o    3. obrok – rok plačila: 1. februar

278,00

 

o    4. obrok – rok plačila: 1. april

278,00

 

o    5. obrok – rok plačila: 1. junij

278,00

 

2. CIKEL – drugo študijsko leto v celoti

1.492,00

 

ali po obrokih:

 

 

o    1. obrok – plačilo ob vpisu (vključena vpisnina 110,00 EUR)

380,00

 

o    2. obrok –  rok plačila: 1. december

278,00

 

o    3. obrok – rok plačila: 1. februar

278,00

 

o    4. obrok – rok plačila: 1. april

278,00

 

o    5. obrok – rok plačila: 1. junij

278,00

 

3. CIKEL – tretje študijsko leto v celoti

746,00

 

ali po obrokih:

 

 

o    1. obrok – plačilo ob vpisu (vključena vpisnina 110,00 EUR)

380,00

 

o    2. obrok –  rok plačila: 1. december

183,00

 

o    3. obrok – rok plačila: 1. februar

183,00

 

Skupaj

3.730,00

 

 

 

                           

 

 

 

b)

ŠOLNINA za programe ekonomist, organizator socialne mreže, poslovni sekretar, varovanje

 

 

1. CIKEL – prvo študijsko leto v celoti

1.380,00

 

ali po obrokih:

 

 

o    1. obrok – plačilo ob vpisu (vključena vpisnina 110,00 EUR)

380,00

 

o    2. obrok –  rok plačila: 1. december

250,00

 

o    3. obrok – rok plačila: 1. februar

250,00

 

o    4. obrok – rok plačila: 1. april

250,00

 

o    5. obrok – rok plačila: 1. junij

250,00

 

2. CIKEL – drugo študijsko leto v celoti

1.380,00

 

ali po obrokih:

 

 

o    1. obrok – plačilo ob vpisu (vključena vpisnina 110,00 EUR)

380,00

 

o    2. obrok –  rok plačila: 1. december

250,00

 

o    3. obrok – rok plačila: 1. februar

250,00

 

o    4. obrok – rok plačila: 1. april

250,00

 

o    5. obrok – rok plačila: 1. junij

250,00

 

3. CIKEL – tretje študijsko leto v celoti

690,00

 

ali po obrokih:

 

 

o    1. obrok – plačilo ob vpisu (vključena vpisnina 110,00 EUR)

380,00

 

o    2. obrok –  rok plačila: 1. december

155,00

 

o    3. obrok – rok plačila: 1. februar

155,00

 

Skupaj

3450,00

c)

ŠOLNINA za program organizator socialne mreže (vpis v 1. ciklus – 2012/2013, vpis v 2. ciklus 2013/2014, vpis v 3. ciklus 2014/2015)

 

 

3. CIKEL – za študente, ki so se v program organizator socialne mreže ali poslovni sekretar ali ekonomist  vpisali v 1. ciklus v študijskem letu 2012/2013, v 2. ciklus v študijskem letu 2013/2014 in v 3. ciklus v študijskem letu 2014/2015.

300,00

č)

Ostali vpisi

 

 

·         evidenčni vpis

110,00

 

·         ponovni vpis

391,00

d)

Izpiti*

 

 

·         tretje in vsako nadaljnje opravljanje izpitov (prvi in drugi izpit sta vključena v ceno šolnine)

40,00

 

·         prvo in drugo opravljanje izpitov za osebe brez statusa

20,00

 

·         tretje in vsako nadaljnje opravljanje izpitov za osebe brez statusa

120,00

 

·         diplomski izpit

352,00

e)

Potrdila**

 

 

·         potrdila na zahtevo za osebe brez statusa

5,00

f)

Ostalo

 

 

·         dvojnik diplome, dvojnik druge listine o uspešno končanem izobraževanju

10,00

 

·         dvojnik študentske izkaznice z nalepko

7,00

 

·         zdravniški pregledi

po dejanskih stroških

 

·         terenske vaje in strokovne ekskurzije

po dejanskih stroških

 

·         laboratorijske in seminarske vaje za osebe brez statusa za 1 predmet

40,00

 

·         organizacija PRI za osebe brez statusa

40,00

 

·         vrednost priznane kreditne točke s sklepom študijske komisije za programe elektroenergetika, informatika, mehatronika

29,57

 

·         vrednost priznane kreditne točke s sklepom študijske komisije za programe ekonomist, organizator socialne mreže, poslovni sekretar, varovanje

27,13

 

·         Slovenščina za tujce posamezna stopnja

400,00

 

 

 

 

 

POJASNILA

 

* Diplomski izpit za študente vpisane v študijskem letu 2014/2015 v 3. ciklus, izrednega študija, program organizator socialne mreže, ki bodo diplomski izpit opravljali do 30. 9. 2015 se ne zaračuna.

 

** Izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni se ne zaračuna.

 

Šolnina, evidenčni vpis, ostali vpisi, diplomski izpit, opravljanje vaj in drugo lahko poravna organizacija oz. gospodarska družba na podlagi podpisane izjave, naročilnice oz. odločbe z možnostjo plačila v celotnem znesku, polovičnem znesku ali po obrokih.

 

Študenti, ki imajo plačilo zneska šolnine določeno s sklepom,  ki ga izdajo organi in odgovorne osebe Šolskega centra Kranj, se le ta upošteva.

 

Na podlagi vloge študenta ter sklepa študijske komisije se lahko vrednost šolnine zmanjša za vrednost priznane kreditne točke. Vrednost šolnine na podlagi sklepa študijske komisije in vloge študenta za vrednost priznane kreditne točke se za študente, ki bodo v študijskem letu 2014/2015 vpisani v 3. ciklus izrednega študija program organizator socialne mreže ali poslovni sekretar ali ekonomist, ne zmanjša.

 

Upravna taksa se plača skladno z Zakonom o upravnih taksah (UL RS št. 106/10 in spremembe).

 

Cenik je usklajen s Pravilnikom o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (UL RS št. 21/2011) in je bil sprejet na seji Sveta zavoda ŠC Kranj dne, 15. 10. 2014.

 

Cenik velja od 1. 11. 2014.

 

 

 

 

 

 

Spoštovani obiskovalec. Naša spletna stran uporablja piškotke. Pravno obvestilo

Sprejemam piškotke.

Pravno obvestilo