Višja strokovna šola Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, T.: 04 280 00 42, info@sckr.si
 
Kliknite za več informacij.

V študijskem letu 2014/2015 bomo na Šolskem centu Kranj, Višji strokovni šoli, izvajali naslednje višješolske študijske programe:

PROGRAM skupna vpisna mesta dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni
EKONOMIST 60 50 2 2
ELEKTROENERGETIKA 35 35 1 1
INFORMATIKA 60 70 2 2
MEHATRONIKA 60 70 2 2
ORGANIZATOR
SOCIALNE MREŽE
- 50 - 2
POSLOVNI SEKRETAR - 50 - 2
VAROVANJE 30 30 1 1

pdfRazpis za vpis v VSŠ

VPIS SPREJETIH KANDIDATOV V 1. LETNIK/CIKLUS ZA ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015

Vpis sprejetih kandidatov v 1. letnik/ciklus na Višjo strokovno šolo ŠC Kranj bo potekal od 12. 8. 2014 do 24. 8. 2014 na podlagi vabila, ki ga boste prejeli sprejeti kandidati po pošti po 24. 7. 2014. Vpisna dokumentacija bo od 24. 7. 2014 dostopna v aplikaciji E-vpis in do nje dostopate preko spletne povezave http://vpis.sckr.si. V aplikacijo E-vpis se prijavite s prijavno številko, ki vam jo bo šola poslala po pošti in s svojo enotno matično številko občana (EMŠO). V aplikaciji boste sprejeti kandidati izpolnili vpisne obrazce s svojimi podatki. Dodatna navodila bodo dostopna v e-aplikaciji in na vabilu za vpis.

VPIS za že vpisane študente VSŠ ŠC Kranj za študijsko leto 2014/2015

Obveščamo študente, da je v spletni učilnici za redni in izredni študij dodana mapa z navodili o vpisu, prošnjami in vpisnim listom za študente, kise bodo vpisali v študijsko leto 2014/2015. Prosimo preberite si navodila in postopek vpisa.

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

 • je opravil splošno ali poklicno maturo oz. je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
 • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Več ...

CENIK ŠOLNIN IN PRISPEVKOV

VIŠJEŠOLSKE DEJAVNOSTI

z veljavnostjo 01. 07. 2013

A

REDNI ŠTUDIJ

EUR

a)

Vpisnina

 

 

 • v 1. letnik – plačilo ob vpisu

30,00

 

 • za ponavljanje ali ponovni vpis v 1. letnik – plačilo ob vpisu

20,00

 

 • v 2. letnik – plačilo ob vpisu

20,00

 

 • za ponavljanje ali ponovni vpis v 2. letnik – plačilo ob vpisu

20,00

b)

Izpiti

 

 

 • četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov pri istem predmetu

40,00

 

 • prvo, drugo, tretje opravljanje izpitov za osebe brez statusa

20,00

 

 • četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov za osebe brez statusa

120,00

 

 • diplomski izpit za osebe brez statusa

30,00

c)

Potrdila

 

 

 • izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni

0,00

 

 • druga potrdila na zahtevo za osebe brez statusa

5,00

d)

Ostalo

 

 

 • dvojnik študentske izkaznice z nalepko

7,00

 

 • zdravniški pregledi

po dejanskih stroških

 

 • terenske vaje in strokovne ekskurzije

po dejanskih stroških

 

 • laboratorijske in seminarske vaje za osebe brez statusa za 1 predmet

40,00

 

 • organizacija PRI za osebe brez statusa

40,00

 

B

IZREDNI ŠTUDIJ

EUR

a)

ŠOLNINA za programe informatika, elektroenergetika, mehatronika in varovanje

 

 

1. CIKEL – prvo študijsko leto v celoti

1.492,00

 

ali po obrokih:

 

 

 1. o1. obrok – plačilo ob vpisu (vključena vpisnina)

380,00

 

 1. o2. obrok – rok plačila: 1. december

278,00

 

 1. o3. obrok – rok plačila: 1. februar

278,00

 

 1. o4. obrok – rok plačila: 1. april

278,00

 

 1. o5. obrok – rok plačila: 1. junij

278,00

 

2. CIKEL – drugo študijsko leto v celoti

1.492,00

 

ali po obrokih:

 

 

 1. o1. obrok – plačilo ob vpisu (vključena vpisnina)

380,00

 

 1. o2. obrok – rok plačila: 1. december

278,00

 

 1. o3. obrok – rok plačila: 1. februar

278,00

 

 1. o4. obrok – rok plačila: 1. april

278,00

 

 1. o5. obrok – rok plačila: 1. junij

278,00

 

3. CIKEL – tretje študijsko leto v celoti

746,00

 

ali po obrokih:

 

 

 1. o1. obrok – plačilo ob vpisu (vključena vpisnina)

380,00

 

 1. o2. obrok – rok plačila: 1. december

183,00

 

 1. o3. obrok – rok plačila: 1. februar

183,00

 

Skupaj

3.730,00

b)

ŠOLNINA za programe ekonomist, organizator socialne mreže, poslovni sekretar

 

 

1. CIKEL – prvo študijsko leto v celoti

1.492,00

 

ali po obrokih:

 

 

 1. o1. obrok – plačilo ob vpisu (vključena vpisnina)

380,00

 

 1. o2. obrok – rok plačila: 1. december

278,00

 

 1. o3. obrok – rok plačila: 1. februar

278,00

 

 1. o4. obrok – rok plačila: 1. april

278,00

 

 1. o5. obrok – rok plačila: 1. junij

278,00

 

2. CIKEL – drugo študijsko leto v celoti

1.380,00

 

ali po obrokih:

 

 

 1. o1. obrok – plačilo ob vpisu (vključena vpisnina)

380,00

 

 1. o2. obrok – rok plačila: 1. december

250,00

 

 1. o3. obrok – rok plačila: 1. februar

250,00

 

 1. o4. obrok – rok plačila: 1. april

250,00

 

 1. o5. obrok – rok plačila: 1. junij

250,00

 

3. CIKEL – tretje študijsko leto v celoti

680,00

 

ali po obrokih:

 

 

 1. o1. obrok – plačilo ob vpisu (vključena vpisnina)

380,00

 

 1. o2. obrok – rok plačila: 1. december

150,00

 

 1. o3. obrok – rok plačila: 1. februar

150,00

 

Skupaj

3.552,00

c)

Ostali vpisi

 

 

 • evidenčni vpis

110,00

 

 • ponovni vpis

391,00

č)

Izpiti

 

 

 • tretje in vsako nadaljnje opravljanje izpitov (prvi in drugi izpit sta vključena v ceno šolnine)

40,00

 

 • prvo in drugo opravljanje izpitov za osebe brez statusa

20,00

 

 • tretje in vsako nadaljnje opravljanje izpitov za osebe brez statusa

120,00

 

 • diplomski izpit

352,00

d)

Potrdila

 

 

 • izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni

0,00

 

 • druga potrdila na zahtevo za osebe brez statusa

5,00

e)

Ostalo

 

 

 • dvojnik študentske izkaznice z nalepko

7,00

 

 • zdravniški pregledi

po dejanskih stroških

 

 • terenske vaje in strokovne ekskurzije

po dejanskih stroških

 

 • laboratorijske in seminarske vaje za osebe brez statusa za 1 predmet

40,00

 

 • organizacija PRI za osebe brez statusa

40,00

 

 • vrednost priznane kreditne točke s sklepom študijske komisije za programe elektroenergetika, informatika, mehatronika, varovanje

29,57

 

 • vrednost priznane kreditne točke s sklepom študijske komisije za programe ekonomist, organizator socialne mreže, poslovni sekretar

22,09

 

Šolnina, evidenčni vpis, ostali vpisi, diplomski izpit, opravljanje vaj in drugo lahko poravna organizacija oz. gospodarska družba na podlagi podpisane izjave, naročilnice oz. odločbe z možnostjo plačila v celotnem znesku, polovičnem znesku ali po obrokih.

 

Na podlagi vloge študenta ter sklepa študijske komisije se lahko vrednost šolnine zmanjša za vrednost priznane kreditne točke.

 

Cenik je usklajen s Pravilnikom o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (UL RS št. 21/2011) in je bil sprejet na seji Sveta zavoda ŠC Kranj dne, 12. 06. 2013.

 

 

Spoštovani obiskovalec. Naša spletna stran uporablja piškotke. Pravno obvestilo

Sprejemam piškotke.

Pravno obvestilo