Višja strokovna šola Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, T.: 04 280 40 42, info@sckr.si
 

 Zakoni, pravilniki, poslovniki, standardi

 

Kaj študentom pripada kot članom družbene skupnosti in kaj ji morajo sami prispevati, je normativno določeno z zakoni, pravilniki in ostalimi splošnimi predpisi. Z vključitvijo v izobraževanje sprejmejo s študijskim programom določene obveznosti, ki jih morajo opraviti, zato da se jim prizna pripadajoči izobrazbeni status. Kjer je predvideno z naprednimi predpisi, se z internimi ureditvami podrobneje opredelijo vsebina in postopki uveljavljanja pravic in izpolnjevanja dolžnosti.

Študijske obveznosti se morajo opravljati tako, kot je zapisano v splošnih predpisih, kjer pa zahteve niso opredeljene dovolj natančno (če je možnih več razlag), pa se s posebnimi navodili zagotavlja enotna izvedba, ob tem pa so določena tudi merila za ugotavljanje uspešnosti.

Študenti svoje interese uveljavljajo na podlagi naslednjih normativnih virov:

 

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (UL RS št. 86/2004),

Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v višje strokovno izobraževanje (UL RS št. 4/2002, 1/2004),

Pravilnik o študijskem koledarju v višjih strokovnih šolah ( UL RS št. 54/1996),

pdfPravilnik o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (UL RS št. 71/2009),

pdfMerila_za_postopek_priznavanja_PPZ-1.izdaja.pdf (sprejela ŠK 30. 1. 2013)

pdfInterna_šolska_pravila-1.izdaja.pdf (sprejela ravnateljica 1. 3. 2013)

 

pdfPravilnik o prilagajanju študija študentom s posebnimi potrebami
  (sprejel predavateljski zbor 25. 9. 2014)

pdfPravilnik o prilagajanju študija študentom s posebnimi pravicami
  (sprejel predavateljski zbor 25. 9. 2014)

 

Viri so dostopni v Referatu za študijske in študentske zadeve in na spletnih straneh šole.

Spoštovani obiskovalec. Naša spletna stran uporablja piškotke. Pravno obvestilo

Sprejemam piškotke.

Pravno obvestilo