Višja strokovna šola Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, T.: 04 280 40 42, vss@sckr.si
 

 Zakoni, pravilniki, poslovniki, standardi

 

Kaj študentom pripada kot članom družbene skupnosti in kaj ji morajo sami prispevati, je normativno določeno z zakoni, pravilniki in ostalimi splošnimi predpisi. Z vključitvijo v izobraževanje sprejmejo s študijskim programom določene obveznosti, ki jih morajo opraviti, zato da se jim prizna pripadajoči izobrazbeni status. Kjer je predvideno z naprednimi predpisi, se z internimi ureditvami podrobneje opredelijo vsebina in postopki uveljavljanja pravic in izpolnjevanja dolžnosti.

Študijske obveznosti se morajo opravljati tako, kot je zapisano v splošnih predpisih, kjer pa zahteve niso opredeljene dovolj natančno (če je možnih več razlag), pa se s posebnimi navodili zagotavlja enotna izvedba, ob tem pa so določena tudi merila za ugotavljanje uspešnosti.

Študenti svoje interese uveljavljajo na podlagi naslednjih normativnih virov:

 

pdfZakon o višjem strokovnem izobraževanju (UL RS št. 86/2004, 100/2013),

pdfPravilnik o vpisu v višje strokovno izobraževanje (UL RS št. 6/2005, 8/2008, 9/2014),

pdf Pravilnik o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (UL RS št. 71/2009),

Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju, UL RS 20/10

Pravilnik o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu, UL RS, 21/11

pdfMerila_za_postopek_priznavanja_PPZ-1.izdaja.pdf (sprejela ŠK 30. 1. 2013)

zip Interna šolska pravila (sprejela ravnateljica 26. 1. 2016)

 pdfPravilnik o prilagajanju študija študentom s posebnimi potrebami
  (sprejel predavateljski zbor 25. 9. 2014)

pdfPravilnik o prilagajanju študija študentom s posebnimi pravicami
  (sprejel predavateljski zbor 25. 9. 2014)

 Viri so dostopni v Referatu za študijske in študentske zadeve, v spletni učilnici za študente in na spletnih straneh šole.

Spoštovani obiskovalec. Naša spletna stran uporablja piškotke. Pravno obvestilo

Sprejemam piškotke.

Pravno obvestilo