Višja strokovna šola Slovensko  English  
Kliknite za več informacij.

Pravice in dolžnosti študentov

 Zakoni, pravilniki, poslovniki, standardi

 

Kaj študentom pripada kot članom družbene skupnosti in kaj ji morajo sami prispevati, je normativno določeno z zakoni, pravilniki in ostalimi splošnimi predpisi. Z vključitvijo v izobraževanje sprejmejo s študijskim programom določene obveznosti, ki jih morajo opraviti, zato da se jim prizna pripadajoči izobrazbeni status. Kjer je predvideno z naprednimi predpisi, se z internimi ureditvami podrobneje opredelijo vsebina in postopki uveljavljanja pravic in izpolnjevanja dolžnosti.

Študijske obveznosti se morajo opravljati tako, kot je zapisano v splošnih predpisih, kjer pa zahteve niso opredeljene dovolj natančno (če je možnih več razlag), pa se s posebnimi navodili zagotavlja enotna izvedba, ob tem pa so določena tudi merila za ugotavljanje uspešnosti.

Študenti svoje interese uveljavljajo na podlagi naslednjih normativnih virov:

 

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (UL RS št. 86/2004),

Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v višje strokovno izobraževanje (UL RS št. 4/2002, 1/2004),

Pravilnik o študijskem koledarju v višjih strokovnih šolah ( UL RS št. 54/1996),

pdfPravilnik o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (UL RS št. 71/2009),

pdfMerila_za_postopek_priznavanja_PPZ-1.izdaja.pdf (sprejela ŠK 30. 1. 2013)

pdfInterna_šolska_pravila-1.izdaja.pdf (sprejela ravnateljica 1. 3. 2013)

 

pdfPravilnik o prilagajanju študija študentom s posebnimi potrebami
  (sprejel predavateljski zbor 25. 9. 2014)

pdfPravilnik o prilagajanju študija študentom s posebnimi pravicami
  (sprejel predavateljski zbor 25. 9. 2014)

 

Viri so dostopni v Referatu za študijske in študentske zadeve in na spletnih straneh šole.

Višja strokovna šola
Šolski center Kranj

Kidričeva cesta 55
4000 Kranj

tel.: (04) 280 40 42

uradne ure

safe si logo

Vzgojno izobraževalni zavod z družbenoodgovorno vizijo

Slovenska mreža prostovoljskih organizacij

simbioza

Spoštovani obiskovalec. Naša spletna stran uporablja piškotke. Pravno obvestilo

Sprejemam piškotke.

Pravno obvestilo