Višja strokovna šola Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, T.: 04 280 40 42, vss@sckr.si
 

Referat za študijske in študentske zadeve

Referat višje strokovne šole posreduje študentom poleg splošnih informacij še informacije glede:

 • prijav in odjav izpitov,
 • izpitnih rokov,
 • vseh sprememb (urnikov, predavanj, informacije v zvezi s predavatelji in drugo).

 

Oglasna deska

Obvestila šole, ki so splošna in zadevajo več študentov, so objavljena na oglasni deski Višje strokovne šole na hodniku v pritličju poleg referata za PRI Višje strokovne šole. Tu so obvestila, ki se nanašajo na:

 • urnike,
 • dnevna obvestila,
 • sezname skupin študentov za vaje,
 • objave izpitnih rezultatov,
 • govorilne ure predavateljev,
 • druga sprotna obvestila.

 

Dobro je, da študentje redno spremljajo obvestila na oglasni deski.

Spletne strani Višje strokovne šole

Nujno je, da študentje redno spremljajo aktualne informacije na spletnih straneh Višje strokovne šole, ki se nahajajo v okviru spletnih strani TŠC Kranj in ponujajo:

 • dnevna obvestila,
 • izpitne roke, objave izpitnih rezultatov,
 • spremembe urnikov,
 • objave rokov za zagovor diplomskih nalog, zagovore diplomskih nalog (kdo, kdaj, kje).

Informacije so dostopne na spletnem strežniku ŠC Kranj na naslovu: http://www.sckr.si/vss.

 

 

 

Spoštovani obiskovalec. Naša spletna stran uporablja piškotke. Pravno obvestilo

Sprejemam piškotke.

Pravno obvestilo