Višja strokovna šola Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, T.: 04 280 40 42, vss@sckr.si
 

Študijski program Mehatronika

 

V 2. letnik se lahko vpiše študent/ka, ki je kočal/la 1. letnik višješolskega študijskega progama ali 1. oziroma višji letnik visokošolskega študijskega programa. Z individualnim študijskim programom se študentu lahko določi opravljanje manjkajočih obveznosti (modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja) 1. letnika. Teh obveznosti je lahko največ v obsegu 20 kreditnih točk. Če je manjkajočih obveznosti več, prehajanje med programi ni mogoče.

Pogoji za dokončanje posameznih delov programa

Nacionalnih poklicnih kvalifikacij ni možno pridobiti z dokončanjem posameznih delov programa.

Spoštovani obiskovalec. Naša spletna stran uporablja piškotke. Pravno obvestilo

Sprejemam piškotke.

Pravno obvestilo