Višja strokovna šola Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, T.: 04 280 40 42, vss@sckr.si
 

Referat za študijske in študentske zadeve

Referat višje strokovne šole posreduje študentom poleg splošnih informacij še informacije glede:

  • prijav in odjav izpitov,
  • izpitnih rokov,
  • vseh sprememb (urnikov, predavanj, informacije v zvezi s predavatelji in drugo).

Več ...

 Zakoni, pravilniki, poslovniki, standardi

 

Kaj študentom pripada kot članom družbene skupnosti in kaj ji morajo sami prispevati, je normativno določeno z zakoni, pravilniki in ostalimi splošnimi predpisi. Z vključitvijo v izobraževanje sprejmejo s študijskim programom določene obveznosti, ki jih morajo opraviti, zato da se jim prizna pripadajoči izobrazbeni status. Kjer je predvideno z naprednimi predpisi, se z internimi ureditvami podrobneje opredelijo vsebina in postopki uveljavljanja pravic in izpolnjevanja dolžnosti.

Študijske obveznosti se morajo opravljati tako, kot je zapisano v splošnih predpisih, kjer pa zahteve niso opredeljene dovolj natančno (če je možnih več razlag), pa se s posebnimi navodili zagotavlja enotna izvedba, ob tem pa so določena tudi merila za ugotavljanje uspešnosti.

Več ...

Pridobivanje znanja

 

Celoten potek študija je praktično naravnan. Med študijskim procesom se študenti seznanijo s problematiko v podjetjih skozi študije primerov, pri seminarskih nalogah, skozi diskusije z gosti, pri praktičnem izobraževanju kot tudi pri samem diplomskem delu.

V okviru izobraževanja se izvajajo naslednje, s študijskim programom določene oblike dela:

PREDAVANJA

VAJE

Več ...

erasmus

European Action Scheme for the Mobility of University Students 

SPLOŠNO O PROGRAMU ERASMUS+   ERASMUS+ NA VSŠ ŠC KRANJ

MOBILNOST ŠTUDENTOV    MOBILNOST OSEBJA 

 

RAZPIS ZA IZMENJAVO ŠTUDENTOV IN ZAPOSLENIH ZA 2016/17 JE V PRIPRAVI

RAZPIS ZA IZMENJAVO ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKIH LETIH 2014/15 in 2015/16 (pogodbeno obdobje od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2016) 
Zaključeno. Ni več prostih mest.

RAZPIS ZA IZVAJANJE MOBILNOSTI ZAPOSLENIH V ŠTUDIJSKIH LETIH 2014/15 in 2015/16 (pogodbeno obdobje od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2016) 
Zaključeno. Ni več prostih mest.

Več ...

V šolskem letu 2012/ 2013 je bil na VSŠ ŠC Kranj ustanovljen tudi Študentski svet.

Študentski svet sestavlja 5 izvoljenih študentov, ki zastopajo študente v vseh organih šole (komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, strateški svet, svet šole).

ŠS obravnava in daje pristojnim organom VSŠ ŠC Kranj mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, mnenje o kandidatu za direktorja oz. ravnatelja VSŠ in o kandidatih za vnovično imenovanje v naziv predavatelja višje šole, ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov v sodelovanju s skupnostjo študentov.

Vabimo vas, da nam vaše predloge, pobude, vprašanja pošljete na elektronski naslov
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Študenti, dijaki in zaposleni na Tehniškem šolskem centru Kranj imajo možnost pridobiti večino aplikacij podjetja Microsoft brezplačno po programu DreamSpark Premium.
Uporaba je dovoljena za izobraževalne in raziskovalne namene. Uporaba ni dovoljena za poslovne namene. Sistem dodeli uporabniku aktivacijsko kodo za produkt, ki je namenjena izključno za lastno uporabo. Dostopi in kode se beležijo v sistemu.

več o Microsoft DreamSpark

 

Pridobitev programske opreme:

1. Dijak/študent/zaposleni  izpolni obrazec.

2. Po preverjanju identitete, v nekaj dneh po mailu dobi uporabniško ime in geslo.

3. S tem uporabniškim imenom in geslom v spletni trgovini (brezplačno) kupuje programsko opremo.

 

Dodatne informacije in pomoč v primeru težav pri pridobivanju programske opreme:
Marko Rupar, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spoštovani obiskovalec. Naša spletna stran uporablja piškotke. Pravno obvestilo

Sprejemam piškotke.

Pravno obvestilo