Višja strokovna šola Slovensko  English  
Kliknite za več informacij.

Študijski programi

  

IZVAJANJE IN TRAJANJE ŠTUDIJA

  
Višješolski strokovni program se izvaja na lokaciji in v prostorih Šolskega centra Kranj, Kidričeva cesta 55, Kranj.

Študijsko leto se začne 1. oktobra in poteka po študijskem koledarju.

Več ...

Informiranje študentov

Referat za študijske in študentske zadeve

Referat višje strokovne šole posreduje študentom poleg splošnih informacij še informacije glede:

  • prijav in odjav izpitov,
  • izpitnih rokov,
  • vseh sprememb (urnikov, predavanj, informacije v zvezi s predavatelji in drugo).

Več ...

Pravice in dolžnosti študentov

Zakoni, pravilniki, poslovniki, standardi

 

Kaj študentom pripada kot članom družbene skupnosti in kaj ji morajo sami prispevati, je normativno določeno z zakoni, pravilniki in ostalimi splošnimi predpisi. Z vključitvijo v izobraževanje sprejmejo s študijskim programom določene obveznosti, ki jih morajo opraviti, zato da se jim prizna pripadajoči izobrazbeni status. Kjer je predvideno z naprednimi predpisi, se z internimi ureditvami podrobneje opredelijo vsebina in postopki uveljavljanja pravic in izpolnjevanja dolžnosti.

Študijske obveznosti se morajo opravljati tako, kot je zapisano v splošnih predpisih, kjer pa zahteve niso opredeljene dovolj natančno (če je možnih več razlag), pa se s posebnimi navodili zagotavlja enotna izvedba, ob tem pa so določena tudi merila za ugotavljanje uspešnosti.

Več ...

Uspešen študij

Pridobivanje znanja

Celoten potek študija je praktično naravnan. Med študijskim procesom se študenti seznanijo s problematiko v podjetjih skozi študije primerov, pri seminarskih nalogah, skozi diskusije z gosti, pri praktičnem izobraževanju kot tudi pri samem diplomskem delu.

V okviru izobraževanja se izvajajo naslednje, s študijskim programom določene oblike dela:

 

PREDAVANJA
 

VAJE
 

Več ...

Praktično izobraževanje

Uradne ure referata za PRI

   

Program MEHATRONIKA

Program INFORMATIKA

Program ELEKTROENERGETIKA

Program EKONOMIST

Program ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE

Program POSLOVNI SEKRETAR

Program VAROVANJE

 

Verifikacija učnih mest

Program ERASMUS+

erasmus

European Action Scheme for the Mobility of University Students 

SPLOŠNO O PROGRAMU ERASMUS+   ERASMUS+ NA VSŠ ŠC KRANJ

MOBILNOST ŠTUDENTOV    MOBILNOST OSEBJA 

 

RAZPIS ZA ERASMUS IZMENJAVO ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2013/14 (zaprt/vsa mesta zasedena)

AKTUALNO - do 30.9.2014: RAZPIS ZA IZVAJANJE PEDAGOŠKIH AKTIVNSOTI IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V TUJINI V ŠTUDIJSKEM LETU 2013/14

RAZPIS ZA ERASMUS+ IZMENJAVE 2014/15 V PRIPRAVI

Več ...

Študentski svet

V šolskem letu 2012/ 2013 je bil na VSŠ ŠC Kranj ustanovljen tudi Študentski svet.

Študentski svet sestavlja 5 izvoljenih študentov, ki zastopajo študente v vseh organih šole (komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, strateški svet, svet šole).

ŠS obravnava in daje pristojnim organom VSŠ ŠC Kranj mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, mnenje o kandidatu za direktorja oz. ravnatelja VSŠ in o kandidatih za vnovično imenovanje v naziv predavatelja višje šole, ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov v sodelovanju s skupnostjo študentov.

Vabimo vas, da nam vaše predloge, pobude, vprašanja pošljete na elektronski naslov
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Tutorstvo

Tutorstvo izvajajo študentje in predavatelji. Vsi tutorji svoje delo opravljajo kot prostovoljci. Tutorji pomagajo pri študijskih, organizacijskih in administrativnih zadevah. Uvajalno tutorstvo je namenjeno predvsem študentom prvih letnikov študija, ki želijo pomoč in nasvete pri prehodu iz prejšnje šole. Študentom višjega letnika pa so tutorji lahko v pomoč tudi pri zaključevanju študija.

Več ...

Microsoft DreamSpark Premium

Študenti, dijaki in zaposleni na Tehniškem šolskem centru Kranj imajo možnost pridobiti večino aplikacij podjetja Microsoft brezplačno po programu DreamSpark Premium.
Uporaba je dovoljena za izobraževalne in raziskovalne namene. Uporaba ni dovoljena za poslovne namene. Sistem dodeli uporabniku aktivacijsko kodo za produkt, ki je namenjena izključno za lastno uporabo. Dostopi in kode se beležijo v sistemu.

več o Microsoft DreamSpark

 

Pridobitev programske opreme:

1. Dijak/študent/zaposleni  izpolni obrazec.

2. Po preverjanju identitete, v nekaj dneh po mailu dobi uporabniško ime in geslo.

3. S tem uporabniškim imenom in geslom v spletni trgovini (brezplačno) kupuje programsko opremo.

 

Dodatne informacije in pomoč v primeru težav pri pridobivanju programske opreme:
Marko Rupar, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Višja strokovna šola
Šolski center Kranj

Kidričeva cesta 55
4000 Kranj

tel.: (04) 280 40 42

uradne ure

safe si logo

Vzgojno izobraževalni zavod z družbenoodgovorno vizijo

Slovenska mreža prostovoljskih organizacij

simbioza

Spoštovani obiskovalec. Naša spletna stran uporablja piškotke. Pravno obvestilo

Sprejemam piškotke.

Pravno obvestilo