Višja strokovna šola Slovensko  English  
Kliknite za več informacij.

Višja strokovna šola ŠC Kranj

PROGRAM za pridobitev višje strokovne izobrazbe

 • inženir / inženirka mehatronike,
 • inženir / inženirka informatike,
 • inženir / inženirka elektroenergetike,
 • ekonomist / ekonomistka,
 • poslovni sekretar / poslovna sekretarka,
 • organizator socialne mreže / organizatorka socialne mreže,
 • inženir / inženirka varovanja (novo v študijskem letu 2013/2014).

Programi so zgrajeni modularno ter kreditno ovrednoteni v skladu z evropskim sistemom ECTS, in sicer s 120 KT. Študentom omogočajo izbirnost, skupne module z drugimi višješolskimi programi, interdisciplinarnost in horizontalno prehajanje, povezovanje teoretičnega in praktičnega izobraževanja (zahtevam in potrebam lokalnega gospodarstva so prilagojeni preko odprtega kurikula) ter partnersko sodelovanje izobraževalnih organizacij, podjetij in študentov.

Študentom želimo omogočiti enostavno dostopen, prilagodljiv in prijazen način pridobivanja znanja in jim pomagati pri doseganju zastavljenih ciljev. V teh prizadevanjih nas podpirajo številni partnerji: RRA Gorenjske, Regijski sosvet, OZ Slovenije ter več kot osemdeset podjetij in obrtnikov v regiji. Pod okriljem novega evropskega programa Vseživljenjsko učenje 2007 - 2013 smo začeli z aktivnim vključevanjem v mednarodno okolje. V študijskem letu 2006/2007 nam je uspelo pridobiti listino Erasmus University Charter, ki našim študentom in predavateljem omogoča mednarodne študijske in strokovne izmenjave ali pa opravljanje praktičnega izobraževanja.

S takšnim pristopom in načinom delovanja bo šola postala pomemben in razpoznaven člen v mreži višjih strokovnih šol. Predstavljala bo dejavnik izgradnje in ohranitve intelektualnega potenciala na Gorenjskem in s tem izboljševala njeno demografsko in gospodarsko strukturo.

Šolski center Kranj

Šolski center Kranj je osrednji in največji šolski center za poklicno in strokovno izobraževanje v gorenjski regiji. Po številu udeležencev izobraževanja se uvršča med največje šolske centre v Sloveniji.

Sprehod skozi preteklost pove, da je šola od same ustanovitve leta 1946 tesno povezana z lokalnim gospodarstvom. Prve prostore je imela do leta 1951 kar v strojni tovarni, ko je bila zgrajena industrijska šola. Ker so potrebe po strokovnih kadrih iz leta v leto naraščale, so se poleg rednih učencev izobraževali tudi zaposleni. V letu 1981 je veliko spremembo pomenila uvedba usmerjenega izobraževanja.

Veliko pridobitev je pomenila selitev v nove prostore leta 1985. Šola je postajala vse bolj moderno opremljeno izobraževalno središče. Leta 1991 je šola postala javni zavod z imenom Srednja elektro in strojna šola Kranj z dvema organizacijskima enotama: Poklicno in strokovno šolo ter Strokovno gimnazijo.

V letih, ki so sledila je šola dozorevala in se leta 2005 preoblikovala v Tehniški šolski center Kranj s tremi organizacijskimi enotami:

 • Strokovno in poklicno šolo,
 • Strokovno gimnazijo,
 • Višjo strokovno šolo.

Avgusta 2008 je Tehniški šolski center Kranj po sklepu Ministrstva za šolstvo in šport dobil novo organizacijsko enoto: 

 • Medpodjetniški izobraževalni center.

1.1.2013 sta se združila javni vzgojno-izobraževalni zavod Tehniški šolski center Kranj in javni vzgojno-izobraževalni zavod Ekonomsko-storitveni izobraževalni center Kranj, razen dejavnosti organizacijske enote Gimnazija. Novo ustanovljeni  vzgojno-izobraževalni zavod je Šolski center Kranj in združuje:

 • Srednjo ekonomsko, storitveno in gradbeno šolo,
 • Srednjo šolo za elektrotehniko in računalništvo,
 • Strokovno gimnazijo,
 • Višjo strokovna šolo,
 • Medpodjetniški izobraževalni center.

Prostori in oprema

Osnovni podatki

Zavod:
Šolski center Kranj (ŠC Kranj)
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
Telefon: (04) 280 40 00
Fax: (04) 280 40 35
URL: http://www.sckr.si

 

Organizacijska enota:
Šolski center Kranj, Višja strokovna šola (VSŠ)
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
Telefon: (04) 280 40 42
Fax: (04) 280 40 35
URL: http://www.sckr.si/vss

Več ...

VIZIJA VSŠ ŠC KRANJ

Smo ugledna in privlačna višja strokovna šola, ki s široko ponudbo izobraževalnih programov in vpetostjo v gospodarstvo znatno prispeva k razvoju tako lokalnega kot mednarodnega okolja.

Pri tem smo pomembni vsi sodelujoči:

 • študenti in diplomanti, ki pridobivajo uporabno praktično znanje, kar jim omogoča zaposljivost in osebno rast;

 • notranji in zunanji predavatelji kot nosilci interdisciplinarnih in inovativnih znanj, ki študijski proces nenehno posodabljajo in bogatijo s projekti;

 • predstavniki gospodarstva, ki nas usmerjajo pri posodabljanju programov, omogočajo praktične izkušnje in prenos znanja v gospodarstvo ter uspešno realizacijo skupnih projektov.

 

POSLANSTVO ŠOLE

VSŠ ŠC Kranj bo s stalnim spremljanjem in posodabljanjem izobraževalnega procesa, odličnimi predavatelji, sodobnimi metodami poučevanja in vpeljanim sistemom spremljanja in vodenja kakovosti:

 • razvijala znanje, samostojnost in odgovornost pri mladih,

 • spodbujala vseživljenjsko učenje zaposlenih,

 • zagotavljala kompetentne diplomante za globalno okolje.

 

VREDNOTE

Želja po znanju, inovativnost, etičnost, sodelovanje, skrb za okolje

 

POVZETEK GLAVNIH STRATEŠKIH USMERITEV

VSŠ deluje skladno s strateškimi cilji ŠC Kranj.

 1.  Razvojno orientirana šola

 2.  Dvigovanje kakovosti delovanja ŠC Kranj

 3.  Učinkovito delovanje Medpodjetniškega izobraževalnega centra

 4.  Mednarodna dejavnost

 5.  Primerno delovno okolje zaposlenih in razvoj strokovnega kadra

Podrobni strateški in operativni cilji so opredeljeni v skladu z navedenimi cilji centra.

 

IZJAVA O ENAKOSTI

VSŠ ŠC Kranj si prizadeva, da vsak/a študent/ka v največji možni meri razvije svoje potenciale, ne glede na prepričanje, nacionalnost ali druge osebne okoliščine. Spoštujemo in zagovarjamo človekove pravice in vzgajamo v duhu humanizma, strpnosti in solidarnosti.

 

Vsi zaposleni in predavatelji s svojim zgledom in delom prenašamo vizijo in poslanstvo na študente.

 

 

 

Predavateljski zbor

V predavateljskem zboru je 64 aktivnih strokovnih delavcev. Predavatelji se odlikujejo po svojih bogatih izkušnjah ter želji po posredovanju svojega znanja študentom.

Več ...

Organi šole

Po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju so obvezni organi šole: strateški svet, ravnatelj, predavateljski zbor, študijska komisija, komisija za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, lahko pa je ustanovljen tudi Študentski svet. Šola se lahko vključuje v Skupnost višjih šol.

 

Več ...

Diplomanti Višje strokovne šole

Klub diplomantov VSŠ ŠC Kranj

Predstavitveni film VSŠ ŠC Kranj

produkcija Video Oskar, oktober 2012

Višja strokovna šola
Šolski center Kranj

Kidričeva cesta 55
4000 Kranj

tel.: (04) 280 40 42

uradne ure

safe si logo

Vzgojno izobraževalni zavod z družbenoodgovorno vizijo

Slovenska mreža prostovoljskih organizacij

simbioza

Spoštovani obiskovalec. Naša spletna stran uporablja piškotke. Pravno obvestilo

Sprejemam piškotke.

Pravno obvestilo