Višja strokovna šola Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, T.: 04 280 40 42, vss@sckr.si
 

V skladu s 13. členom Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah, Uradni list RS, št. 71/2009 bomo roke oziroma termine za opravljanje izpitov objavili na oglasni deski in na spletnih straneh višje šole najmanj 30 dni vnaprej, za opravljanje delnih izpitov pa 7 dni vnaprej.

 

Za večjo preglednost bodo termini izpitnih rokov razpisani ločeno:

  • za vsak program študija ločeno,
  • za način študija - redni, izredni za določen predmet,
  • za vsakega predavatelja - nosilca predmeta.

a) Redni izpitni roki

V skladu s 13. členom Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah, Uradni list RS, št. 71/2009, bomo postopek opravljanja izpitov in izpitne roke določili v skladu s študijskim programom tako, da študent lahko opravi vse obveznosti za napredovanje v drugi letnik do izteka študijskega leta.

Izpitni roki bodo razpisani:

  • za 1. letnik v 30 dneh po končanem zimskem semestru, v 30 dneh po končanem poletnem semestru in avgusta ter septembra prilagojeno načinu izvajanja obeh programov,
  • za 2. letnik v 60 dneh po zaključku 2. letnika, v 30 dneh po končanem zimskem semestru, v 30 dneh po končanem poletnem semestru in avgusta ter septembra prilagojeno načinu izvajanja programa mehatronika.

Delni izpiti bodo razpisani ob koncu zimskega in poletnega semestra oziroma po zaključku predmeta, če se ta konča še pred koncem semestra.

V obdobju po zimskem semestru bodo razpisani tudi redni izpitni roki za študente, ki ponavljajo 2. letnik programa mehatronika.

b) Izredni izpitni roki

V skladu z zadnjim odstavkom 13. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah, Uradni list RS, št. 71/2009 bo ravnatelj iz utemeljenih razlogov lahko določil tudi izredne izpitne roke.
Za študente iz 40. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) se bodo izredni izpitni roki lahko določili tudi po izteku študijskega leta.

Spoštovani obiskovalec. Naša spletna stran uporablja piškotke. Pravno obvestilo

Sprejemam piškotke.

Pravno obvestilo