Višja strokovna šola Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, T.: 04 280 40 42, vss@sckr.si
 

V skladu s 13. členom Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah, Uradni list RS, št. 71/2009 bomo roke oziroma termine za opravljanje izpitov objavili na oglasni deski in na spletnih straneh višje šole najmanj 30 dni vnaprej, za opravljanje delnih izpitov pa 7 dni vnaprej.

Za večjo preglednost bodo termini izpitnih rokov razpisani ločeno:

  • za vsak program študija ločeno,
  • za način študija - redni, izredni za določen predmet,
  • za vsakega predavatelja - nosilca predmeta.

a) Redni izpitni roki

V skladu s 13. členom Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah, Uradni list RS, št. 71/2009, bomo postopek opravljanja izpitov in izpitne roke določili v skladu s študijskim programom tako, da študent lahko opravi vse obveznosti za napredovanje v drugi letnik do izteka študijskega leta.

Predmetni izpiti se opravljajo najmanj trikrat v študijskem letu po zaključku predavanj v vsakem semestru in avgusta ter septembra.

b) Izredni izpitni roki

V skladu z zadnjim odstavkom 13. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah, Uradni list RS, št. 71/2009 bo ravnatelj iz utemeljenih razlogov lahko določil tudi izredne izpitne roke.

Spoštovani obiskovalec. Naša spletna stran uporablja piškotke. Pravno obvestilo

Sprejemam piškotke.

Pravno obvestilo