Srednja tehniška šola Šolski center Kranj, Kidričeva c. 55, 4000 Kranj, T.: 04 280 40 00, info@sckr.si
 

SODELOVANJE Z DIJAKI

Na svetovalno službo se lahko obrnete, ko se vam porajajo naslednja vprašanja:

 • kateri poklic me zanima,
 • katera srednja šola bi bila primernejša,
 • kakšen uspeh moram imeti, če želim na določeno šolo,
 • kaj bom znal, ko bom imel določen poklic,
 • kako se bom vpisal v srednjo šolo.

Da bi se lažje odločili, vam na naši šoli svetovalni delavki s pomočjo učiteljev strokovnih predmetov predstavita šolo oziroma poklice, za katere izobražujemo.

Ko ste na začetku šolanja v srednji šoli, vas z razrednikom seznanimo s šolskimi pravili in vam pomagamo, da se vključite v novo okolje.

Kadar ugotovite, da vam učenje povzroča težave oziroma so se pojavile slabe ocene,

 • poskušamo ugotoviti vzroke težav,
 • se pogovorimo o boljših učnih metodah,
 • naredimo načrt, kako izboljšati ocene pri posameznih predmetih,
 • se sestanemo skupaj s profesorjem predmeta, pri katerem so se težave pojavile.

Če ugotavljate, da morda niste izbrali pravega programa ali šole, skupaj s tabo in tvojimi starši raziščemo in poiščemo pot naprej.

Kadar se med sošolci ne počutite dobro ali pa ste v konfliktu le s katerim od sošolcev oziroma dijakov iz drugih razredov,

 • se pogovorimo z vsemi vpletenimi dijaki,
 • v razgovor vključimo tudi starše.

Na pogovor vas svetovalne delavke vabijo tudi, kadar se soočate z različnimi težavami v življenju: s strahovi, z neobvladanim vedenjem in čustvi, ko ne veste, kaj bi sami s sabo, imate težave doma ali z vrstniki ...

Kadar ste prekršili pravilnik o šolskem redu, se pred izrekom vzgojnega ukrepa pogovorite tudi s svetovalno delavko, ki vas bo poskušala razumeti in se pogovoriti z vami o odgovornem vedenju v podobnih situacijah.

Ko zaključujete program, za katerega ste se odločili, vam svetujemo, kakšne so možnosti nadaljevanja šolanja.

SODELOVANJE S STARŠI

V svetovalni službi se lahko oglasijo tudi starši, kadar potrebujejo nasvet v zvezi s šolanjem svojih otrok.

SODELOVANJE Z OSTALIMI

Svetovalna služba pri svojem delu sodeluje z vodstvom šole, učitelji in zunanjimi institucijami.

V svetovalni službi so zaposlene:

Lijana Medič Jermančič
Lijana Medič Jermančič, univ. dipl. psih., tel. 280 40 39

merlahkosnik
Mirjana Erlah Košnik, univ. dipl. ped. in prof. soc. kult., tel. 280 40 32

Karmen Kanalec
Karmen Kanalec, univ. dipl. ped. in prof. soc., tel. 280 40 46

Spoštovani obiskovalec. Naše spletne strani uporabljajo piškotke. Pravno obvestilo

Sprejemam piškotke.

Pravno obvestilo