Srednja tehniška šola Šolski center Kranj, Kidričeva c. 55, 4000 Kranj, T.: 04 280 40 00, info@sckr.si
 

foto_tscV petek, 25. 11. 2011, so si dijaki 1Rb in 1Rc v okviru naravoslovnega dne ogledali:

• linijo za proizvodnjo alternativnega goriva iz odpadkov v Gorenje Surovina v Mariboru ter

• prvi Center ponovne uporabe v Sloveniji – EKO-TCE d.o.o., Tehnološki center za aplikativno tehnologijo v Tuncovcu, Rogaška Slatina.

V podjetju Gorenje Surovina Maribor je dijake sprejel g. Janez Ekart. Uvodoma jim je predstavil podjetje v katerem izvajajo celovite storitve na področju ravnanja z odpadki, od prevzema, do spreminjanja odpadkov v energijo. Izpostavil je, da so jih intenziven razvoj novih tehnologij na področju predelave odpadkov ter varstva okolja, nova zakonodaja in potrebe njihovih partnerjev, spodbudili k iskanju novih, tehnološko naprednejših in ekonomsko racionalnejših postopkov ravnanja z odpadki. Zato so že pred leti začeli iskati rešitev perečega problema odlaganja odpadkov na odlagališča in slediti sodobnim smernicam ravnanja z odpadki. Priložnost so videli v razvoju trdih goriv iz nenevarnih odpadkov. Tako so v letu 2010 zgradili sodobno industrijsko postrojenje, s katerim so postavili tehnološko in razvojno platformo za razvoj programa alternativnih goriv po sistemu SRF (Solid Recovered Fuel). To pomeni kontroliran vhod odpadnih materialov in proizvodnjo s predpisanimi recepturami mešanja za zagotavljanje kakovostnega goriva SRF z določeno kurilno vrednostjo ter drugimi kemijskimi in fizikalnimi lastnostmi. V nadaljevanju so imeli dijaki, poleg ogleda celotnega postopka izdelave trdnega goriva, priložnost ogledati si tudi kemijski laboratorij, v katerem s stalnimi laboratorijskimi analizami kovinskega in nekovinskega dela vhodnih odpadnih materialov ter produkta trdnega goriva, zagotavljajo ustrezno kakovost.

V okviru drugega obiska so si dijaki ogledali prvi Center ponovne uporabe v Sloveniji. Slednji obratuje v sklopu zbirnega centra v Tuncovcu v Rogaški Slatini od lanskega leta. Dijake je sprejela direktorica zavoda dr. Marinka Vovk. V sklopu uvodnega predavanja z naslovom »Poslovne priložnosti z uporabo odpadkov kot virov« je izpostavila, da se ponovna uporaba po pomembnosti uvršča na drugo mesto, torej pred recikliranje. V nadaljevanju so se dijaki seznanili z delovanjem tovrstnega centra. Le-to temelji na prevzemu, odvozu ter pripravi za ponovno uporabo opreme in izdelkov, ki za nekoga predstavljajo odpadek (npr. računalniška oprema, pohištvo, razno blago z napako, gospodinjski aparati, igrače, športna in otroška oprema, razna oprema za dom, knjige itd). Torej izdelkov, ki jih je mogoče s procesom obdelave vključiti v vnovično uporabo. Dijaki so spoznali, da ima tovrstni center poleg okoljskih tudi ekonomske in socialne učinke, saj so v njem našli zaposlitev težje zaposljive osebe. Pomemben učinek pa ima Center tudi na širšo javnost v okoljskem osveščanju in širjenju zavedanja, da je planet Zemlja omejen z viri in da preprosto ne smemo vsega, kar ne potrebujemo več, odvreči med odpadke. Dijaki so še izvedeli, da bo v prihodnjih treh letih v Sloveniji odprlo vrata še sedem centrov ponovne uporabe, ki bodo vključeni v Evropsko mrežo Reuse centrov. Lokacija ReUse centra bo tudi v Kranju.

Fotogalerija: Rok Hudobivnik, 1Rb

Pripravila:
mag. Branka Jarc Kovačič
koordinatorica kampanje na TŠC Kranj

Spoštovani obiskovalec. Naše spletne strani uporabljajo piškotke. Pravno obvestilo

Sprejemam piškotke.

Pravno obvestilo