Srednja tehniška šola Šolski center Kranj, Kidričeva c. 55, 4000 Kranj, T.: 04 280 40 00, info@sckr.si
 

1. PRIČETEK POUKA

petek, 1. september 2017

2. ZAKLJUČEK POUKA
(razdelitev spričeval)

ZAKLJUČNI LETNIKI

petek, 18. maj 2018

OSTALI LETNIKI

petek, 22. junij 2018

 
3. OCENJEVALNA OBDOBJA

Pouk v šolskem letu je organiziran v dveh ocenjevalnih obdobjih.

OCENJEVALNA OBDOBJA

TRAJANJE

OD

DO

1.

1. september 2017
(petek)

15. januar 2018
(ponedeljek)

2. zaključni letniki

16. januar 2018
(torek)

18. maj 2018
(petek)

2. ostali letniki

16. januar 2018
(torek)

21. junij 2018
(četrtek)


4. ZAKLJUČEVANJE OCEN IN REDOVALNE KONFERENCE

OCENJEVALNA OBDOBJA

TRAJANJE

zaključevanje ocen

redovalne konference

1.

15. januar 2018 (ponedeljek)

16. januar 2018 (torek)

2. zaključni letniki

16. maj 2018 (sreda)

17. maj 2018 (četrtek)

2. ostali letniki

20. junij 2018 (sreda)

21. junij 2018 (četrtek)

 

5. POČITNICE

VRSTA

TRAJANJE

OD

DO

1. JESENSKE

30. oktober 2017
(ponedeljek)

3. november 2017
(petek)

2. NOVOLETNE

25. december 2017
(ponedeljek)

2. januar 2018
(torek)

3. ZIMSKE

19. februar 2018
(ponedeljek)

23. februar 2018
(petek)

4. PRVOMAJSKE

27. april 2018
(petek)

2. maj 2018
(sreda)

5. POLETNE

26. junij 2018
(torek)

31. avgust 2018
(petek)


6. ČASOVNA REALIZACIJA

a) Delovni dnevi, prazniki

MESEC DELOVNI DNEVI PRAZNIKI, prosti dnevi, dan šole
Ostali letniki Zaključni letniki

september

21

21

/

oktober

20

20

31. oktober - dan reformacije

november

19

19

1. november - dan spomina na mrtve

december

16

16

25. december - božič
26. december - dan samostojnosti in enotnosti

januar

21

21

1. in 2. januar - novo leto

februar

14

14

8. februar - slovenski kulturni praznik -
Prešernov dan

marec

22

22

/

april

17

17

2. april - velikonočni ponedeljek
26. april - dan šole
27. april - dan upora proti okupatorju

maj

21

12 (+5)*

1. in 2. maj - praznik dela

junij

16

25. junij – dan državnosti

SKUPAJ

187

162 (+5)*

 

* Šola je dolžna organizirati pripravo na splošno maturo, poklicno maturo in zaključni izpit. Priprave potekajo od ponedeljka, 21. maja do petka, 25. maja 2018 (pet delovnih dni). Organizirana priprava se šteje kot pouk in je za dijake obvezna.

b) Pouka prosti dnevi so

  • z zakonom določeni državni prazniki in dela prosti dnevi,
  • šolske počitnice,
  • dan šole,
  • en dan za sistematične zdravstvene preglede dijakov,
  • sobote, razen, če ni z letnim delovnim načrtom šole ali navodili o razporeditvi pouka, ki jih izda minister, določeno drugače
  • in nedelje.

c) Dan šole

Dan šole bo v četrtek, 26. aprila 2018.

 

č) Pedagoške konference

DATUM

Vrsta konference

Ura, prostor

30. avgust 2017 (sreda)

1. uvodna konferenca

ob 8. uri, 352, 325

26. september 2017 (torek)

2. pedagoška konferenca

ob 14. uri, 352, 325

7. november 2017 (torek)

3. pedagoška konferenca

ob 16. uri, 352, 352

5. december 2017 (torek)

4. pedagoška konferenca

ob 16. uri, 352, 325

16. januar 2018 (torek)

5. pedagoška konferenca,

1. ocenjevalna konferenca

ob 16. uri, 352, 325

6. marec 2018 (torek)

6. pedagoška konferenca

ob 16. uri, 352, 325

3. april 2018 (torek)

7. pedagoška konferenca

ob 16. uri, 352, 325

17. maj 2018 (četrtek)

8. pedagoška konferenca,

2. ocenjevalna konferenca zaključnih letnikov

ob 12. uri, 352, 325

21. junij 2018 (četrtek)

9. pedagoška konferenca,

2. ocenjevalna konferenca ostalih letnikov

ob 14. uri, 352, 325

6. julij 2017 (sreda)

10. pedagoška konferenca po spomladanskem roku popravnih izpitov

ob 16.uri, 352, 325

16. avgust 2018 (četrtek)

11. pedagoška konferenca

ob 8. uri, 352, 325

18. avgust 2018 (sobota)

12. pedagoška konferenca po jesenskem roku popravnih izpitov

ob 12. uri, 352, 325

 

7. VPIS IN SPREJEM NOVINCEV

Vpis in sprejem novincev bo usklajen s Pravilnikom o vpisu v srednje šole (UL RS št. 12/06, 17/06, 12/08, 107/12).

 

8. RODITELJSKI SESTANKI, SKUPNE GOVORILNE URE, PREDAVANJA ZA STARŠE

DATUM DEJAVNOST, URA

7. september 2017 (četrtek)

1. roditeljski sestanek 1. SSI ob 17h

7. september 2017 (četrtek)

1. roditeljski sestanek 1. SPI, 1. PTI ob 18h

4. – 9. 9. 2017 (drugi teden v
septembru)

1. roditeljski sestanek za ostale letnike

26. september 2017 (torek)

1. seja Sveta staršev

7. november 2017 (torek)

popoldanske GU od 17h do 18h
1. predavanje za starše ob 18.15

5. december 2017 (torek)

popoldanske govorilne ure od 17h do 18h

16. januar 2018 (torek)

popoldanske govorilne ure od 17h do 18h

16. – 20. 1. 2018 (tretji teden v januarju)

2. roditeljski sestanek

30. januar 2018 (torek)

2. seja Sveta Staršev

6. 3. 2018 (torek)
sredi marca

popoldanske govorilne ure od 17h do 18h

sredi marca

2. predavanje za starše na SESGŠ ob 18.15

3. april 2018 (torek)

popoldanske govorilne ure od 17h do 18h

21. junij 2018 (četrtek)

3. seja Sveta staršev

 

9. INFORMATIVNI DAN

Petek, 9. februar 2018, in sobota, 10. februar 2018.

 

10. PLANIRANE DELOVNE SOBOTE

Zap. št. Planirana delovna sobota Aktivnosti

1.

10. februar 2018

informativni dan

2.

10. marec 2018

predmaturitetni preizkus PM (stroka)

3.

2. junij 2018

PM ANG

4.

9. junij 2018

PM MAT

5.

18. avgust 2018

zaključek jesenskega roka popravnih izpitov

 

11. TEKMOVANJA OZ. PRIREDITVE

Zap. št. Planirane prireditve, dogodki in drugi delovni dnevi Aktivnosti

1.

6. 9. 2017 (sreda)

Sprejem prvošolcev - fazanovanje

2.

19. 10. 2017 (četrtek)

Vrtiljak poklicev, LŠ ŠC Šk. Loka

3.

30. 11. 2017 (četrtek)

Robotkov dan – dan odprtih vrat STŠ Kranj
Karierni dan – fakultete se predstavijo

4.

22. 12. 2017 (petek)

Proslava pred dnevom samost. in neod.

5.

26., 27. 1. 2018 (petek, sobota)

Informativa Ljubljana

6.

7. 2. 2018 (sreda)

Proslava pred slov. kulturnim praznikom

7.

9., 10. 2. 2018 (petek, sobota)

Informativni dan

8.

20. 3. 2018 (torek)

DT ER SŠ

9.

16. – 20. 4. 2018 (ponedeljek – petek)

Projektni dnevi in ID, PDE, Tabor Gorenje

10.

8. 5. 2018 (torek)

Forum mehatronike

11.

5. 5. 2018 (sobota)

Maturantski ples

12.

17. 5. 2018 (četrtek)

Podjetniški dan (podjetniške delavnice, naj dijaki zaključnih letnikov, predaja ključa, predstavitve PD, sejem zaključnih nalog)

13.

18. 5. 2018 (petek)

Slavnostno slovo zaključnih letnikov od STŠ, Maturantski sprevod po ulicah Kranja

14.

18.-20. 6. 2018 (ponedeljek – četrtek)

Dnevi za vedoželjne

15.

29. 5. 2018 (torek)

Pouk popoldan (od 12.15 do 17.10)

16.

11. 6. 2018 (ponedeljek)

Pouk popoldan (od 12.15 do 17.10)

17.

22. 6. 2018 (petek)

Proslava pred dnevom državnosti, naj dijaki

18.

6. 7. 2018 (sreda)

Slavnostna podelitev diplom PM ob 18h

 

V skladu z navodili pristojnega ministrstva si pridržujemo pravico do sprememb.

Spoštovani obiskovalec. Naše spletne strani uporabljajo piškotke. Pravno obvestilo

Sprejemam piškotke.

Pravno obvestilo