Strokovna gimnazija Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, T.: 04 280 40 00, info@sckr.si
 

Interni katalog izbirnih vsebin pripravi šola ob začetku pouka in je dostopen dijakom na spletnih straneh ter v tiskani obliki v šolski knjižnici.

V Internem katalogu interesnih dejavnosti bo objavljena tudi programska ponudba za tiste vsebine, povezane s prosto izbiro dijaka, ki jih bo izvajala šola. Dijakom se lahko vsebine, povezane s prosto izbiro, priznajo kot opravljene izven šole, če predložijo verodostojno potrdilo izvajalca.

V internem katalogu šole so navedene dejavnosti, v katere se vključijo dijaki na osnovi proste izbire. Izvajajo jih učitelji naše šole. Dijake bo o ponudbi šole seznanil razrednik v prvi polovici septembra. Dobili bodo obrazce, ki jih bodo izpolnili in do petka, 23. 9. 2016, vrnili razredniku. Na osnovi prijav bodo učitelji določene dejavnosti tudi izvajali.

Za tečaje in krožke je cena enotna, in sicer 1,8 €/uro uro (razen FIZ 5. predmet, priprave na tekmovanja, zbor).

Organizirali jih bomo, če se bo prijavilo vsaj 10 dijakov.

O ceni tečajev in krožkov (CPP, tečaj prve pomoči, plesni tečaj itd.), ki jih bodo izvajali zunanji sodelavci, bodo dijaki seznanjeni na  prvem sestanku z mentorji.

pdfPPIV-krozki-2016-17.pdf

Spoštovani obiskovalec. Naše spletne strani uporabljajo piškotke. Pravno obvestilo

Sprejemam piškotke.

Pravno obvestilo