Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, T.: 04 280 40 00, info@sckr.si
 

Cobiss

dLib (Digitalna knjižnica Slovenije)

Knjižničarka: Romana Debeljak, univ. dipl. ped. in prof. slovenskega jezika

V šolskem letu 2008/2009 smo dobili novo knjižnico. Trenutno je na voljo približno 12.000 enot gradiva. Poleg knjig izposojamo tudi okrog 40 splošnih in strokovnih revij (npr. Gea, Joker, Svet elektronike, Moj mikro, Avtofokus, Science Illustrated ...) ter DVD-je.

Knjižnica je vključena v sistem Cobiss, tako da uporabniki lahko preko interneta preverjajo zalogo gradiva. (Cobiss – Šolske knjižnice – Srednješolske in višješolske – Šolski center Kranj - Knjižnica).

Šola ima tudi bogat učbeniški sklad, tako da si vsi dijaki lahko izposodijo učbenike v šoli.

V čitalnici prirejamo razstave dijakov in profesorjev. Dijaki razstavljajo izdelke, ki so nastali pri umetnostni vzgoji, nekateri pa se odločijo tudi za samostojne fotografske razstave.

knjiznica
Prenovljena knjižnica

Od leta 2008 na šoli poteka srednješolska bralna značka. Dijaki preberejo določeno število knjig s predloženega seznama. V šolskem letu imamo štiri srečanja, na katerih se pogovarjamo o prebranih vsebinah. V aprilu, mesecu knjige, sledi tudi zaključna prireditev, na kateri podelimo priznanja in knjižne nagrade.

V okviru knjižničnoinformacijskih znanj (KIZ) pa se dijaki učijo samostojne uporabe knjižnice, tako da iščejo gradivo v knjižnici ali preko sistema Cobiss. Naučijo se tudi oblikovati seminarsko nalogo.

KNJIŽNIČNI RED

1. Članstvo

Ob vpisu na našo šolo postanejo vsi vpisani dijaki člani šolske knjižnice. Članarine ni.
Člani so tudi vsi delavci šole.
Poleg tega so člani tudi občani, ki se na naši šoli izobražujejo ob delu.

2. Odpiralni čas

ponedeljek, torek: 7.00 - 15.00

sreda, četrtek: 7.00 - 16.00

petek: 7.00 - 14.00.

3. Izposoja knjižničnega gradiva

Šolska knjižnica izposoja knjige, priročnike, učbenike in revije na dom.
Nekateri priročniki so namenjeni izključno uporabi v šoli.
Kadar knjižnica gradiva nima, knjižničarka napoti uporabnika v drugo knjižnico, kjer gradivo imajo. Lahko si tudi izposodi gradivo za bralca iz druge knjižnice preko medknjižnične izposoje, kadar je to smiselno.

Čas izposoje:
Knjižno gradivo - 21 dni, z možnim podaljšanjem.
Knjižno gradivo za obvezno branje - 21 dni, brez možnosti podaljšanja.
Seminarske, raziskovalne naloge - po dogovoru.
Revije, CD - 7 dni.
Ne izposojamo zadnjih številk revij in gradiva iz priročne knjižnice (enciklopedije, leksikoni).
Možne so tudi rezervacije gradiva.
Dijaki si lahko izposojajo gradivo do konca pouka. Vrniti ga morajo, preden dobijo spričevala. Vse poravnane obveznosti v knjižnici so pogoj za izposojo dijakom za popravne izpite, za maturo ali zaključni izpit.

4. Odnos do knjižničnega gradiva

Za poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo morajo člani plačati odškodnino, če ga ni mogoče nadomestiti z enakim novim.

5. Obnašanje v prostorih knjižnice

Knjižnica se nahaja v dveh nadstropjih. V spodnjem prostoru je knjižnično gradivo in izposojevalni pult, v zgornjem prostoru je čitalnica za tiho delo ali razne sestanke in skupinsko delo.

Uporabniki imajo na voljo 7 računalnikov. Za delo na računalniku se morajo uporabniki prijaviti pri knjižničarki, prav tako za vstop v čitalnico v zgornjem prostoru. Čas na računalniku je omejen na 15 minut. Dva računalnika sta namenjena izključno šolskemu delu in čas uporabe ni omejen.

Vstop v knjižnico s hrano in pijačo ni zaželen.

Knjižnica je študijski prostor, zato smo primerno tiho, da ne motimo drugih.

knjiznica2
Januarja 2009 se je zaključila prenova naše knjižnice, s katero smo dobili dva prijetna in sodobna prostora za druženje, delo in učenje.

Spoštovani obiskovalec. Naše spletne strani uporabljajo piškotke. Pravno obvestilo

Sprejemam piškotke.

Pravno obvestilo